top of page

ג'ימבו ג'ודו

שיטה ייחודית ללימוד ג'ודו ושיפור מיומנויות תנועה לגיל הרך.

החוג חושף את הילדים למגוון רחב של תנועות, מיומנויות, משחקים ואתגרים מעולם התנועה, הג'ודו והספורט.

במרכז כל שיעור אנו עוסקים בפיתוח של מיומנות ספציפית או תרגיל מעולם הג'ודו. תוכנית החוג הינה הדרגתית ומלמדת את הילדים אט אט להתנסות, להתמיד ולהעז בביצוע ובהתמודדות עם משימות ואתגרים. בדגש על שיפור יציבה ושיווי משקל, שמירה על גמישות וחיזוק חגורת כתפיים ואגן.

מבנה השיעור קבוע מראש על מנת לסגל שגרה מוכרת ומשמעת, המעניק לילדים ולילדות תחושת הצלחה וביטחון עצמי ובנוסף, מאפשר שיפור ולמידה של מיומנויות חברתיות.

bottom of page